Správné vložky = léčba bez námahy

Proč používat ortopedické vložky do obuvi.

Většina z nás se v průběhu svého života setkala se zdravotními obtížemi dolních končetin nebo zad, jejichž léčba vyžadovala aktivní léčebné přístupy v podobě zdravotního cvičení nebo posilování. Uspokojivý efekt tohoto cvičení je založen na dlouhodobějším pravidelném a poctivém úsilí. 

Z naší praxe je však zřejmé, že velké množství pacientů již v krátkém čase ztrácí motivaci k pokračování v pravidelném cvičení a v dalších terapiích. Raději se smíří s větší či menší mírou bolesti nebo zdravotních omezení. Odložení cvičení nebo návštěv terapeutických zařízení velmi často pramení z únavy z běžného života nebo zaměstnání. Také z nedostatku času, který raději věnujeme svým blízkým, péči o domácnost nebo zábavě, než zdlouhavému a často monotónnímu cvičení nebo pravidelné návštěvě terapeuta.

Naproti tomu vhodně zvolené ortopedické vložky můžou poskytovat celodenní, velmi efektivní terapii, úspěšně odstraňující nebo zmírňující i dlouhodobé zdravotní obtíže. A to bez nutnosti investice času nebo energie navíc! Stačí správné ortopedické vložky nosit a nechat je tak pravidelně poskytovat dlouhodobě bezpracnou terapii. 

V neposlední řadě je třeba zmínit mimořádně pozitivní význam užívání ortopedických vložek sportovci všech výkonnostních i věkových kategorií. Používáníortopedických vložek při sportu působí jako podstatná součást prevence zdravotních obtíží, pramenících ze sportovního zatěžování. Ať už z pohledu výše zmíněných terapeutických účinků i z pohledu často výrazné nedostatečnosti původních vložek, které jsou do obuvi umístěny výrobcem a svojí konstrukcí a materiálem neplní funkce odpovídající potřebám velkého okruhu sportovních aktivit. 

Používání ortopedických vložek má čtyři hlavní funkce:

 • korekce (např. podpora propadající se podélné nebo příčné klenby)
 • kompenzace (např. při nevhodných pohybových stereotypech chůze nebo běhu)
 • stimulace (nošení stélek aktivně přispívá k vytváření správných pohybových programů a tím odstraňuje příčiny zdravotních obtíží)
 • prevence (nošení zdravotních stélek významně zabraňuje vzniku degenerativních změn)

Sériové ortopedické vložky se vyrábějí v mnoha typech, jejichž účinky se značně liší. Zvolené tvary a použité materiály, povaha ortotických prvků a podpůrných zón jednotlivých typů vložek jsou výsledkem dlouhodobého odborného výzkumu v oblasti podiatrie a terapie nohy. Je proto velmi důležité věnovat adekvátní pozornost výběru správného typu.

Narozdíl od individuálních ortopedických vložek, pro jejichž pořízení je nutné navštívit specialistu a které je třeba pro jejich správnou funkci vyrobit nebo doupravit (broušením, podlepováním, tepelným tvarováním apod.). Sériové ortopedické vložky jsou určeny k okamžitému použití bez nutnosti dalších úprav. A to právě díky široké nabídce rozmanitých typů, jejichž funkčnost je směřována k jasně dané diagnóze, typu obtíží nebo účelu.

K hlavním kritériím správného výběru sériové stélky patří:

Námi nabízené sériové ortopedické vložky jsou většinou rozděleny podle účinku již v názvu a krátkém popisu tak, aby pro naše zákazníky byla volba správného typu co nejjednodušší. V hlavním popisu jednotlivých vložek pak naleznete podrobné informace o správné indikaci a funkcích.

Dalším významným parametrem správného výběru je velikost vložek.

Velká část sériových ortopedických vložek je vyráběna v jasně daném rozsahu velikostí. Vložky se běžně upravují zastřižením, které je založeno na velikosti a tvaru původní stélky.  Avšak tvar vložky, umístění a rozložení ortotických prvků a jednotlivých podpůrných zón musí odpovídat anatomii nohy. Nelze tedy například příliš zastřihnout nevhodně velké vložky nebo naopak nosit vložky malá. Negativně by se tak změnilo umístění ortotických prvků a podpůrných zón vložek vůči chodidlu.

.

Postup určení správné velikosti vašich nových ortopedických vložek:

   1. Vyjměte originální vložky z obuvi, ve které chcete používat vložky ortopedické.
   2. Změřte délku původních vložek (v mm) - od středu konce patní části po nejvzdálenější bod v oblasti prstů. Další možností je, že si pečlivě obkreslíte chodidlo na list papíru a následně na obkresleném obrysu změříte jeho délku od středu konce paty po nejvzdálenější bod v oblasti prstů. 
   3. V tabulce velikostí vyberte u daného výrobce takovou velikost vložek, jejichž délkový rozsah odpovídá vámi naměřenému údaji v mm (např. u vložek VIONIC ORTHOTIC velikost M odpovídá rozsahu 255-270mm).
   4. Pro stanovení správné velikosti vašich nových ortopedických vložek připočtěte k délce chodidla odpovídající nadměrek, který o dospělých činí cca 4mm a u dětí cca 7mm!

měření-grafika2

Tabulka velikostí se také nachází u detailu každého produktu. Značení velikostí je u každého výrobce mírně  odlišné.

Sériové ortopedické vložky uspokojivě řeší vertikální odchylky, jako jsou bolesti příčné klenby, pokles podélné klenby, snížená stabilita, některé bolesti pat apod.

V případě, že Vaše zdravotní problémy vykazují výraznější stranové odchylky, kontaktujte specialistu ve Vašem regionu. Ten Vám vyrobí Individuální ortopedické vložky přesně podle Vašich potřeb.

Vašeho poskytovatele podiatrických služeb v ČR a SR naleznete zde.