Zdravotní stélky = snadná cesta k vaší léčbě bez námahy.

Proč používat zdravotní stélky do obuvi.

Většina z nás se v průběhu svého života setkala se zdravotními obtížemi dolních končetin nebo zad, jejichž léčba vyžadovala aktivní léčebné přístupy v podobě zdravotního cvičení nebo posilování. Uspokojivý efekt tohoto cvičení je založen na dlouhodobějším pravidelném a poctivém úsilí. 

Z naší praxe je však zřejmé, že velké množství pacientů již v krátkém čase ztrácí motivaci k pokračování v pravidelném cvičení a v dalších terapiích. Raději se smíří s větší či menší mírou bolesti nebo zdravotních omezení. Odložení cvičení nebo návštěv terapeutických zařízení velmi často pramení z únavy z běžného života nebo zaměstnání. Také z nedostatku času, který raději věnujeme svým blízkým, péči o domácnost nebo zábavě, než zdlouhavému a často monotónnímu cvičení nebo pravidelné návštěvě terapeuta.

Naproti tomu vhodně zvolená zdravotní stélka může poskytovat celodenní, velmi efektivní terapii, úspěšně odstraňující nebo zmírňující i dlouhodobé zdravotní obtíže a to bez nutnosti investice času nebo energie navíc! Stačí vhodné stélky vložit do obuvi, nosit je a nechat je tak "udělat" práci za vás.

V neposlední řadě je třeba zmínit mimořádně pozitivní význam užívání zdravotních stélek sportovci všech výkonnostních i věkových kategorií. Používání zdravotních stélek při sportu působí jako podstatná součást prevence zdravotních obtíží, pramenících ze sportovního zatěžování. Ať už z pohledu výše zmíněných benefitů samotné zdravotní stélky ale i z pohledu často výrazné nedostatečnosti původní stélky. Ta je do obuvi umístěna výrobcem a svojí konstrukcí a materiálem neplní funkce odpovídající potřebám velkého okruhu sportovních aktivit. 

Používání zdravotních stélek má čtyři hlavní funkce:

 • korekce (např. podpora propadající se podélné nebo příčné klenby)
 • kompenzace (např. při nevhodných pohybových stereotypech chůze nebo běhu)
 • stimulace (nošení stélek aktivně přispívá k vytváření správných pohybových programů a tím odstraňuje příčiny zdravotních obtíží)
 • prevence (nošení zdravotních stélek významně zabraňuje vzniku degenerativních změn)

Sériové zdravotní stélky se vyrábějí v mnoha typech, jejichž účinky se značně liší. Zvolené tvary a použité materiály, povaha ortotických prvků a podpůrných zón jednotlivých typů stélek jsou výsledkem dlouhodobého odborného výzkumu v oblasti podiatrie a terapie nohy. Je proto velmi důležité věnovat adekvátní pozornost výběru správného typu zdravotní stélky.

Narozdíl od individuálních stélek, pro jejichž pořízení je nutné navštívit specialistu a které je třeba pro jejich správnou funkci vyrobit nebo doupravit (broušením, podlepováním, tepelným tvarováním apod.). Sériové stélky jsou určeny k okamžitému použití bez nutnosti dalších úprav. A to právě díky široké nabídce rozmanitých typů stélek, jejichž funkčnost je směřována k jasně dané diagnóze, typu obtíží nebo účelu.

K hlavním kritériím správného výběru sériové stélky patří:

Námi nabízené sériové zdravotní stélky jsou většinou rozděleny podle účinku již v názvu a krátkém popisu tak, aby pro naše zákazníky byla volba správného typu co nejjednodušší. V hlavním popisu jednotlivých stélek pak naleznete podrobné informace o správné indikaci a funkcích.

Dalším významným parametrem správného výběru je velikost stélky.

Velká část sériových zdravotních stélek je vyráběna v jasně daném rozsahu velikostí. Stélky se běžně upravují zastřižením, které je založeno na velikosti a tvaru původní stélky.  Avšak tvar stélky, umístění a rozložení ortotických prvků a jednotlivých podpůrných zón musí odpovídat anatomii nohy. Nelze tedy například příliš zastřihnout nevhodně velkou stélku nebo naopak nosit stélku malou. Negativně by se tak změnilo umístění ortotických prvků a podpůrných zón stélky vůči chodidlu.

.

Postup určení správné velikosti vaší nové zdravotní stélky:

   1. Vyjměte originální stélky z obuvi, ve které chcete používat stélky zdravotní.
   2. Změřte délku původní stélky (v mm) - od středu konce patní části po nejvzdálenější bod v oblasti prstů. Další možností je, že si pečlivě obkreslíte chodidlo na list papíru a následně na obkresleném obrysu změříte jeho délku od středu konce paty po nejvzdálenější bod v oblasti prstů. 
   3. V tabulce velikostí vyberte u daného výrobce takovou velikost stélek, jejichž délkový rozsah odpovídá vámi naměřenému údaji v mm (např. u stélek VIONIC ORTHOTIC velikost M odpovídá rozsahu 255-270mm).
   4. Pro stanovení správné velikosti stélky připočtěte k délce chodidla odpovídající nadměrek, který o dospělých činí cca 4mm a u dětí cca 7mm!

měření-grafika2

Tabulka velikostí se také nachází u detailu každého produktu. Značení velikostí je u každého výrobce mírně  odlišné.

Sériové zdravotní stélky uspokojivě řeší vertikální odchylky, jako jsou bolesti příčné klenby, pokles podélné klenby, snížená stabilita, některé bolesti pat apod.

V případě, že Vaše zdravotní problémy vykazují výraznější stranové odchylky, kontaktujte specialistu ve Vašem regionu. Ten Vám vyrobí Individuální zdravotní stélky přesně podle Vašich potřeb.

Vašeho poskytovatele podiatrických služeb v ČR a SR naleznete zde.

 

x