Práce se samolepícími klíny

Široká nabídka samolepících klínů a doplňků byla vytvořena v souladu s cílem přizpůsobit produkt co nejlépe struktuře chodidla. Faktem totiž zůstává, že ne každé chodidlo je stejné. Často se stává nutností uzpůsobit stélku specifickému stavu, jenž vyžaduje zvláštní biomechanickou kontrolu.

VM katalog stélky-16_1

VARÓZNÍ PŘEDNOŽÍ:

Nejdříve změřte samotný úhel varózního přednoží, tj. kde je přední část chodidla v plantární rovině vbočená vzhledem k patě v plantární rovině- subtalární kloub je přitom v neutrální pozici.

Pokud úhel dosahuje hodnoty 4 stupňů, měla by být přední část chodidla zajištěna ve 4 stupňích pod plantární metatarzální oblastí- nejsilnější část klínu umístíme za hlavici 1. metatarzálního kloubu

VM katalog stélky-16_varozni_prednozi

 

VALGÓZNÍ PŘEDNOŽÍ

Pokud je indispozicí valgózní přednoží, změřte úhel přednoží v plantární rovině proti rovině paty s neutrálním nastavením v subtalárním kloubu.
Za předpokladu, že tento úhel dosahuje hodnoty 6 stupňů, měla by být přední část chodidla zajištěna v 6 stupňích pod plantární metatarzální oblastí - nejsilnější část klínu umístíme za 5. metatarzální kloub.

DŮLEŽITÉ: Výše uvedené techniky zajištění přední části chodidla vycházejí z předpokladu „ideální paty“, tzn. paty bez deformity.

VM katalog stélky-16_valgozni-prenozi

DOPLŇKY OVLIVŇUJÍCÍ POSTAVENÍ ZÁNOŽÍ

Varózní zánoží: za této indikace je příležitostně potřebný zvláštní klín (rearfoot va- rus), aby podpořil kontrolu postavení zánoží směrem k neutralitě. „Varózní záno- ží“ posuzujeme podle rozdílu mezi neutrálním nastavením subtalárního kloubu oproti postavení paty v přirozeném stoji na obou nohách. Klín lze použít dle vyšetření pro nápravu jak nadměrné varozity, tak valgozity.

Patní klíny Vasyli jsou vyrobeny se sklonem 2 nebo 4 stupňů, vyrobeny jsou z EVA materiálu o vysoké hustotě (červená barva) pro maximální možný účinek a dlouhodobou funkčnost. Užití klínu je důležité při problémové pronaci. Patní klín je nezbytný pro změnu načasování pronačních fází a kontrolu hyperpronace, která je způsobená právě nestabilitou zánoží.

POZOR! na chybnou aplikaci při nesprávném subjektivním pocitu valgózního postavení hlezen. Často os naviculare bývá stažena mediálně varózním přednožím (použiji forefoot posting), nikoliv klínem rearfoot posting řešící valgozitu hlezen. K užití klínu dochází především za cílem zvýšit inverzi subtalárního kloubu, obnovení strukturální integrity chodidla a srovnání celé dolní končetiny. Ačkoliv samotná stélka pomáhá k úlevě od obtíží, jež problémy s pronací způsobují, zjistili jsme, že přidáním klínu je možné efekt ještě zvýšit. U menších velikostí (SK, K, XS) může patní klín vyžadovat zkrácení. Zarovnejte klín s okrajem klenby (Obr. A). Ořízněte zadní část (Obr. B).

VM katalog stélky-17_5 VM katalog stélky-17_6 VM katalog stélky-17_2 VM katalog stélky-17_1