Jak fungují individuální vložky

DYNAMICKÁ INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ STÉLKA - LÉK BEZ CHEMIE!

VM katalog stélky-4_2

Studie dokazují, že 75 % populace se potýká s problémy s chodidly. Tyto potíže jsou běžné napříč všemi věkovými i výkonnostními kategoriemi, jak u aktivních sportovců, tak u lidí se sedavým zaměstnáním. Řešit obtíže lze pomocí aplikace individuálních zdravotních stélek do obuvi. Funkce stélky spočívá v tom, že dodává přes plosku nohy informace o tom, jak vykonávat všechny pohyby efektivněji a nebolestivě. Procento pasivní podpory ve smyslu držet chodidlo v optimálním tvaru je u každého individuální. U starších jedinců a u poruch, které se rozvíjeli dlouhou dobu, je podíl pasivní podpory z počátku větší než informační "INPUT". U včas detekovaných poruch je informační dotace pro chodidlo zásadní. V řádu dnů až týdnů dochází k optimalizaci rozložení zatížení chodidla a přijmutí kvalitnějších pohybových programů.

Z výše popsaného vyplývá, že efekt individuálních stélek nemá dosah pouze v oblasti poruch chodidla, ale především v oblasti nápravy vadného držení celého těla. Individuálně doupravitelné stélky dokáží moderovat funkční poruchy (idiopatická skolióza, vbočená kolena, vtáčení špiček apod.) ale i poruchy strukturální (stavy po operacích, po výměnách kloubů, po plastikách vazů, problémy vyplývající z neoptimálního zanoření hlavice kyčle do jamky pánve atd.) V neposlední řadě doupravitelné stélky objektivně pozitivně působí na bolesti zad a růstové bolesti dětí.

Z dlouhodobého pozorování vyplývá, že zhruba v osmi-týdenních cyklech po zahájení nošení stélek, pozorujeme výrazné změny v postavení všech kloubů obou dolních končetin, postavení pánve a trupu. Maximální efekt sledujeme cca 10 měsíců od zahájení léčby. Pozitivní proces pokračuje pozvolněji cca další 2 roky.

Zásadní výhoda individuální protetické terapie spočívá v tom, že klient si vybere neinvazivní přetvar, na který si noha snadno zvykne a ten se pozvolna doupravuje (cca 3x za prvních 12 měsíců, 2x v druhém roce terapie).

PROČ SE ZTRATIL PŘIROZENÝ TVAR NOHOU?
Lidské chodidlo bylo původně vyvinuto pro chůzi po přirozených měkkých površích, jako je půda nebo písek. Místo toho teď trávíme většinu dne na nepřirozených, tvrdých a plochých površích, jakou jsou chodníky, beton a podlahy. Tato ztráta naší „stopy“, našeho otisku chodidla, vyústil v novou, moderní škálu bolesti.

Koncept VASILY Medical poskytuje přirozené postavení/centraci kloubů a tím efektivně působí proti bolestem pohybového aparátu. Stabilizace (centrace, neutrální postavení) zejména v subtalárním kloubu umožňuje optimální přenos sil do vyšších segmentů, tzn. do hlezenního, kolenního, kyčelního kloubu a kloubů páteře. 

JAK ZÍSKAT ZDRAVÝ NÁŠLAP ZPĚT?
Stélky VASYLI Medical upravují pozici dolní končetiny do jejího přirozeného nastavení a mohou klientovi ulevit od bolestí, které vznikly na základě špatné biomechaniky pohybu.

VM katalog stélky-4_1

 PŘIROZENÁ POLOHA  NAŠE ZDRAVOTNÍ STÉLKY VÁS PODPORUJÍ  VE SPRÁVNÉM DRŽENÍ OD CHODIDLA VZESTUPNĚ DO CELÉHO TĚLA.

Základní kritéria pro výběr:

1. Typologie nohy:

  • Nízká hyperpronovaná noha - Příklady vhodných modelů: Dananberg, Prior, McPoil, Armstrong II, Armstrong I, Max Contact Pro
  • Středně klenutá noha - Příklady vhodných modelů: Dananberg, McPoil, Custom Green, Custom Blue, Custom Red
  • Velmi vysoká, supinovaná, kavózní noha -Příklady vhodných modelů: Hoke, Custom Green, Custom Blue, Custom Red

2. Výsledek supinačního testu, na jehož základě lze bezpečně učit potřebnou hustotu zdravotní stélky - Custom Green, Custom Blue, Custom Red 

3. Typ pohybové aktivity pacienta:

  • Spíš cyklická pohybová aktivita - Příklady vhodných modelů: Custom Green, Custom Blue
  • Spíš acyklická - brzdivá pohybová aktivita - Příklady vhodných modelů: Custom Red, Custom Blue

4. Tělesná hmotnost pacienta:

  • Do 50kg - Příklady vhodných modelů: Custom Green
  • 50 - 80kg - Příklady vhodných modelů: Custom Blue
  • Nad 80kg - Příklady vhodných modelů: Custom Red

5. Správný "SIZING" zdravotní stélky dle vzdálenosti vrcholu příčné klenby:

Velikost stélek V.M.

Vrchol příčné klenby

Velikost EUR

SK

12 cm

32 - 33

  K  

13 cm

34 - 35

  XS

14 cm

36 - 38½

  S  

15 cm

39 - 40½

  M 

16 cm

41 - 42½

  L  

17 cm

43 - 45

  XL

18 cm

46 - 47

XXL

19 cm

48 - 50

 

Vašeho poskytovatele podiatrických služeb v ČR a SR naleznete zde.