Jak poznat ploché nohy

“Mám ploché nohy a potřebuji ortopedické vložky s podporou klenby”.

To je velmi častá věta našich pacientů při objednávání se na vyšetření nebo při vstupním pohovoru. Ovšem ve velkém procentu případů je toto laické určení vlastní diagnózy liché. Mylný úsudek bývá obvykle založen na nesprávné představě o tom, jak plochá noha vypadá a jaké příznaky vykazuje. V rámci četnosti výskytu jednotlivých poruch nohy ve skutečnosti patří plochá noha do menšinové skupiny. 

Zjistit více ...