Senso-Boards

Kód: SB-211
Novinka Tip
21 hodnocení
Značka: Medfeet
499 Kč 412 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
23.5.2024
Možnosti doručení

Terapeutická pomůcka, určená pro příznivý rozvoj senzomotoriky a propriocepce, je významným a důležitým činitelem pro účinné zkrácení času rekonvalescence po úrazu kotníků a kolen. Cvičení na Senso-Boards příznivě a výrazně přispívá k ochraně dolních končetin před poškozením a  zraněním.

NYNÍ  S VYLEPŠENÝMI TVARY A NOVÝMI PIKTOGRAMY PRO SNADNĚJŠÍ ORIENTACI PŘI CVIČENÍ.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Cvičení na balančních deskách Senso-Boards:

 • Významně přispívá k rozvoji senzomotoriky a propriocepce.
 • Působí jako efektivní prevence zranění nejen kotníků a kolen ale i dalších tělesných segmentů.
 • Zkracuje dobu rekonvalescence po sportovních i nesportovních úrazech. Především po úrazech kotníků a kolen, jako jsou distorze hlezenního kloubu nebo stavy po plastice předního zkříženého vazu v koleni.
 • Přináší posílení nejen svalů a šlach chodidla ale zároveň celého posturálního systému.

K hlavním funkcím cvičení na balančních deskách Senso-Boards patří:

 • Stabilizace patní části nohy se všemi svými klouby (jako jsou například hlezenní, subtalární, Chopartův).
 • Stimulace svalů střední části plosky.
 • Mobilizace prvního (tj. palcového) paprsku.

Nejčastější indikace pro cvičení na balančních deskách Senso-Boards:

 • Nedostatečná úroveň senzomotoriky a propriocepce, vedoucí k pocitu nestability při pohybu nebo k nedostatečně provedenému pohybovému úkolu, který je jednou z podmínek pro podání kvalitního sportovního výkonu.
 • Stavy po distorzích hlezenního kloubu.
 • Stavy po plastice ACL (předního zkříženého vazu).
 • Valgózní nebo varózní postavení paty (vbočená nebo vybočená pata).
 • Planovalgózní postavení nohy (kombinovaná vada - plochá a vbočená noha).
 • Porucha rovnoběžného postavení prvního a pátého paprsku v opoře (varózní nebo valgózní postavení předonoží).
 • Bolestivý, málo pohyblivý palec nohy (Hallux rigidus).
 • Mobilizace při blokádě drobných kloubů nohy.

Výhody balančních desek Senso-Boards:

 • Cvičení na deskách Senso-Boards je přes svoji vysokou efektivitu jednoduché a nepotřebuje, narozdíl od mnoha jiných terapeutických pomůcek, stálý dozor a instruktáž od trenéra nebo terapeuta.
 • Provádění cvičení na deskách Senso-Boards je málo náročné na cvičební prostor, lze proto cvičení snadno realizovat například v domácích podmínkách, šatnách, kabinách před utkáním a závody nebo i v odbavovací hale při čekání na odlet letadla.
 • Balanční desky Senso-Boards jsou pro svůj malý rozměr a nízkou hmotnost (14cm x 14cm x 2,2cm, 360g) velmi dobře skladovatelné. Lze je tedy mít stále po ruce, aniž by překážely v interiéru domova nebo hotelu. Senso-Boards se pohodlně vejdou do každé sportovní tašky, batohu nebo batůžku.
 • Rozměry a hmotnost balančních desek Senso-Boards ocení i sportovní týmy při svých cestách na soustředění, utkání nebo závody. Celková hmotnost a rozměry sady Senso-Boards pro celý tým se totiž rovná rozměrům a hmotnosti několika málo kusů balančních pomůcek jiných konceptů. 
 • Balanční desky Senso-Boards jsou vyrobeny z přírodního materiálu - bukového dřeva, které zajišťuje optimální úroveň lability pomůcky, dlouhou trvanlivost, příjemný pocit při používání “naboso”, sympatický přírodní vzhled a v neposlední řadě velmi nízkou ekologickou zátěž pro životní prostředí.
 • Balanční desky Senso-Boards jsou čistě českým výrobkem, vyrobeným na českém území z českých materiálů.
 • Balanční desky Senso-boards potěší svoje uživatele přijatelnou a velmi přátelskou cenou, v porovnání s jinými, především zahraničními koncepty.

Zásady bezpečnosti při cvičení s pomůckou SENSO-BOARDS:

 1. Pečlivě zvolte a zkontrolujte povrch, na kterém budete cvičení provádět. Doporučeny jsou takové povrchy, které zajišťují dostatečnou míru ochrany proti uklouznutí. Povrch dále musí být rovný a suchý.
 2. Zajistěte si dostatečný cvičební prostor, ve kterém nehrozí riziko pádu na ostré předměty nebo hrany.

Základy cvičení s pomůckou SENSO-BOARDS:

 1. Na pomůcce je v průběhu cvičení umístěna vždy pouze jedna dolní končetina.
 2. Cvičení je realizováno vždy současně na obou částech pomůcky, přičemž různé varianty vzájemného umístění desek mění obtížnost a funkci cvičení.
 3. Desky umístěte na podložku v maximální vzdálenosti od sebe ale za předpokladu, že na jedné desce je položena celá pata a na druhé desce přední část nohy včetně základního kloubu palce, základního kloubu malíku a celé prsty.
 4. Nejdříve provádějte ta cvičení, při kterých je labilní deska umístěna pod patou a stabilní deska pod přední částí nohy s tím, že podélné osy lamel obou desek jsou umístěny rovnoběžně s podélnou osou chodidla. Pro změnu obtížnosti a funkce cvičení můžete labilní desku pod patou pootočit tak, že podélná osa její středové lamely povede šikmo pod úhlem 45 stupňů vůči podélné ose chodidla (tzn., že roh labilní desky bude směřovat do středu té hrany stabilní desky, která zaujímá kolmou polohu vůči podélné ose chodidla). Je žádoucí postupně při cvičení využít obě možné šikmé polohy labilní desky (tzn., že podélná osa lamely labilní desky povede zevnitř ven i naopak).
 5. Dále můžete zvýšit obtížnost i změnit zaměření cvičení umístěním labilní desky pod přední část nohy a následně opět pootočit labilní desku tak, že její lamela povede šikmo, taktéž zevnitř ven i naopak.
 6. Cvičení začínejte tak, že jednu nohu umístíte na desky Senso - Boards a špičkou druhé nohy se současně opírejte o podložku, přičemž zachováte stejnou vzdálenost boků od podložky. Zaujměte stabilní a zároveň relaxovaný postoj. Oddalte opěrnou nohu od podložky a drobnými pohyby nohy umístěné na deskách reagujte na změny polohy labilní části tak, aby hrany labilní desky nepřišly do styku s podložkou. Výchylky zatížené nohy nekompenzujte pohyby trupu nebo paží. Snažte se zachovat stabilní polohu celého těla. Prsty zatížené nohy jsou po celou dobu cvičení relaxované, palec se dotýká desky po celé svojí délce.
 7. V případě, že nejste schopni docílit stabilní polohu těla ve stoji na jedné noze, snižte obtížnost cvičení tím, že budete cvičení realizovat v tzv. sedostoji (tj. sed, při kterém je poloha kyčlí vzhledem k podložce výš než postavení kolen - např. sed na hraně stolu).
 8. Po nácviku stabilního stoje na jedné noze dále postupně zvyšujte obtížnost cvičení přidáváním dalších pohybů (podřepy na stojné noze, zanožování, přednožování, unožování nestojné nohy, apod.)
 9. Cvičení provádějte po dobu cca 30s, v několika sériích. Procvičte postupně obě nohy. Cvičení lze provádět každodenně.
 10. Cvičení realizujte nejlépe po předchozí instruktáži od odborného terapeuta nebo trenéra, případně pod jeho vedením.
 11. Pro cvičení využívejte návodná videa, která jsou umístěna na této stránce.

Technická specifikace:

Terapeutická pomůcka Senso - Boards se skládá ze dvou desek, z nichž jedna je stabilní a jedna labilní. Po okrajích stabilní desky jsou umístěny dvě rovnoběžné lamely, prostředkem labilní desky vede jedna lamela.

 • Rozměr: 14cm x 14cm x 2,2cm
 • Hmotnost: 360g
 • Materiál: Přírodní bukové dřevo

Co je senzomotorika

Pojem senzomotorika (z latiny sensus = smysl + motorica = souhrn tělesných pohybů) vnímáme jako součinnost vjemů ze smyslových orgánů a tělesného pohybu.

Pro člověka, který pro svůj pohyb využívá především dolní končetiny, má udržování (správné) polohy a rovnováhy obrovský význam. Už samo stání je výsledkem poměrně zdlouhavého a náročného procesu učení. Následkem špatného držení těla může být nevědomé dlouhodobé přetěžování nebo naopak dysfunkce mnoha svalových skupin, důsledkem čeho často bývá bolest v různých tělesných segmentech, jako jsou záda, krk, kyčle, kolena, chodidla atd. 

Velmi vhodnou pohybovou terapií pro mírnění nebo odstranění výše zmíněných poruch je prokazatelně senzomotorická stimulace, na základě které si organismus vytváří efektivnější součinnost mezi vjemy a pohyby.

Smyslové a pohybové orgány tvoří dohromady vzájemně koordinovaný celek. Smyslový vjem je přirozeným podnětem k pohybu, kdy pohyb je řízen právě na základě smyslových vjemů a zároveň je člověk schopen vnímat pohyb na základě funkce proprioreceptorů.

Pojem senzomotorika je definován jako „příjem informací významných pro hybnost, jejich zpracování a integrace v CNS až po výstup projevující se svalovou činností“. 

Co je propriocepce

Pojem propriocepce zavedl v roce 1906 Angličan Dr. Charles Scott Sherrington, který jím označil smysl pro vnímání polohy a pohybu. Později se význam tohoto termínu rozšířil na celý aferentní (nese informaci z receptoru do CNS) systém. V šedesátých letech dvacátého století se výzkum zaměřil na souvislost úrazovosti kloubů a vazů a porušené aference, zejména při vzniku posttraumatického instabilního kotníku. Pro léčbu dysfunkce hlezenního kloubu bez přítomných deformit, zlomenin či paréz byl následně představen nový koncept, ve kterém je podtržena důležitost zlepšení propriocepce pro zdokonalení koordinace svalové činnosti a odstranění pocitu nestability. Tento koncept byl v průběhu následujících let zdokonalován až do současné podoby.

Co jsou proprioreceptory

Pojmem proprioreceptory jsou definována čidla, jejichž funkcí je informování centrálního nervového systému  o postavení kloubů, poloze tělesných segmentů a také o prováděném i zamýšleném pohybu. Proprioreceptory lze rozlišit dle jejich umístění. Ve svalech se nacházejí svalová vřeténka, ve šlachách hovoříme o Golgiho šlachových tělíscích, v kloubních pouzdrech nalézáme kloubní receptory. 

K významným proprioceptivním orgánům patří i vestibulární ústrojí ve vnitřním uchu, které má kromě udržování rovnováhy vliv na dráždivost svalů při změně polohy těla. Tlakové receptory lze k výše uvedeným proprioreceptorům funkčně přiřadit taktéž. Tyto receptory informují o rozložení tlaku na všech místech dotýkajících se podložky, např. na plosce nohou ve stoji či na pánvi při sedu. 

Doplňkové parametry

Kategorie: Terapeutické pomůcky
Značka: Medfeet
#sizes_table#: hidden

Senso Boards - základní cviky

Senso Boards - základní popis

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Společnost MedFeet s.r.o. vznikla s cílem poskytovat klientům vysoce efektivní ortoticko - protetické produkty a podiatrické služby, které zvyšují celkovou kvalitu života člověka. Zaměřuje se i na pořádání vzdělávacích kurzů, dále na vědeckou, publikační a osvětovou činnost v oblasti funkční neinvazivní  podiatrie. 

S progresivním vývojem technologií se používání zdravotních stélek stalo nedílnou součástí pohybové terapie, která respektuje holistický přístup k léčbě pohybového systému. V moderním světě je podiatrie vnímána jako zcela zásadní obor k dosažení efektivních výsledků. U klientů, kteří používají podiatrické produkty, lze pozorovat zřetelný a viditelný pozitivní účinek na zvýšení celkové kvality života. Užívání individuálních stélek prokazatelně vede ke snížení nebo úplnému odstranění bolesti pohybového aparátu, ke zvýšení efektivity, harmonie a stability stoje, chůze i běhu a tím i ke zlepšení duševního a tělesného prožitku z pohybových aktivit

Z těchto důvodů se společnost MedFeet s.r.o. v České republice usilovně zasazuje o rozvoj tohoto dynamického a ve světě velmi úspěšného oboru a navazuje spolupráci s předními českými i světovými odborníky a výrobci. Organizuje a odborně zajištuje vzdělávací programy, kurzy a doškolení pro začínající i pokročilé podiatry a odborníky z příbuzných zdravotnických ale i dalších souvisejících oborů.

Pracovníci společnosti v neposlední řadě zastávají funkce v řídící radě České podiatrické společnosti z.s., kde přispívají k úspěšnému rozvoji tohoto efektivního a celosvětově uznávaného zdravotnického oboru, kterým podiatrie bezesporu je.